Praktični vodič za inspektore rada

Istraga nesreća na radu i profesionalnih bolesti

Ovaj vodič inspektorima daje informacije o važnosti sprovođenja djelotvornih istraga i izrade izvještaja, kao i prijedlog metodologije za sprovođenje djelotvornih istraga.

Ovaj vodič je dizajniran da inspektore rada opremi potrebnim vještinama za sprovođenje djelotvornih istraga o nesrećama na radu, profesionalnim bolestima i ostalim neželjenim događajima (kao što su opasni događaji i izbjegnuti događaji) koji su mogli dovesti do ličnih povreda radnika ili građana. Potrebno je imati na umu da se nesreće na radu, bolesti i ostali neželjeni događaji mogu spriječiti. Sprovođenje djelotvorne istrage će ne samo utvrditi uzročne faktore nekog događaja, nego i aktivnosti koje su ga mogle spriječiti.

Iako MOR vjeruje da postoje i druge metodologije za sprovođenje istraga, vjerujemo da će metodologija predstavljena u daljem tekstu pomoći inspektorima da utvrde sve direktne i izvorne uzroke događaja pod istragom. To će zauzvrat omogućiti inspektorima da pomognu poslodavcima, preduzećima i predstavnicima radnika da odrede odgovarajuće mjere prevencije/kontrole rizika kako bi spriječili ponavljanje aktivnosti koje su dovele do događaja pod istragom, te na taj način poboljšali upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu (SZR).

Vodič je izrađen u saradnji sa Međunarodnim centrom za obuku MOR-a u Torinu, nakon radionice o istragama nesreća na radu i profesionalnih bolesti, kojoj su prisustvovali konstituenti iz Brazila, Italije, Norveške, Portugala, Rumunije, Ujedinjenog Kraljevstva, i Sjedinjenih Američkih Država, kao i tehnički stručnjaci iz podružnice za administraciju rada, inspekciju rada i sigurnost i zdravlje na radu Međunarodnog ureda rada.