Практичний посібник МОП ВІЛ/СНІД та сфера праці

Цей посібник є результатом співпраці МОП із її тристоронніми представниками, а також із міжнародними партнерами. Він є неоціненним практичним посібником для політичних діячів, організацій роботодавців і працівників, а також інших соціальних партнерів у розробленні й упровадженні належної політики на підприємствах, програм профілактики, лікування й створення стратегії роботи з працівниками у еформальному секторі.

ВІЛ/СНІД становить серйозну загрозу для сфери праці: він шкодить найбільш продуктивній частині робочої сили та знижує рівень доходів, завдаючи величезних втрат підприємствам у всіх галузях економіки, знижуючи продуктивність праці, підвищуючи виробничі витрати й кількість випадків втрати кваліфікації та досвіду.
Окрім того, ВІЛ/СНІД позначається на основних трудових правах, особливо тих, що пов’язані з дискримінацією й стигматизацією1 інфікованих працівників.
Епідемія та її наслідки завдають найбільшого удару уразливим категоріям населення, включаючи жінок та дітей, тим самим загострюючи існуючу гендерну нерівність і проблему дитячої праці. Саме тому МОП зобов’язалася взяти участь у вирішенні цієї проблеми та розробила посібник із питань ВІЛ/СНІДу у сфері праці. Цей документ сприятиме пом’якшенню наслідків
поширення епідемії, поліпшенню становища працівників та їх сімей, а також забезпеченню соціального захисту, необхідного для подолання хвороби. Як один із засобів боротьби з епідемією на підприємствах - посібник побудований на таких ключових принципах: визнання ВІЛ/СНІДу проблемою, що стосується сфери праці; недопущення дискримінації у сфері зайнятості; гендерна рівність; скринінг та конфіденційність; соціальний діалог; профілактика, догляд та підтримка інфікованих.