Deklaracija Međunarodne organizacije rada o temeljnim principima i pravima na radu i njena primjena i praćenje

ILO Declaration | 18 June 1998