Deklarata e Organizates Nderkombetare te Punes (ilo) lidhur me parimet dhe te drejtat themelore ne pune dhe ndjekja e saj

ILO Declaration | 18 June 1998